Twoja Karta Podróże Classic

Ubezpieczenie turystyczne, któremu możesz zaufać

Wybieracie się w podróż zagraniczną? Odkryjcie nasze ubezpieczenie turystyczne z pakietem assistance, które jest najlepszą formą ochrony bez względu na to czy wyjeżdżacie sami, z rodziną czy z przyjaciółmi.

karta-april-classic

Do kogo adresowana jest oferta?

Dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, ale również w celach związanych z wykonywaniem pracy fizycznej i umysłowej. Ubezpieczenie podróżne zapewnia ochronę także podczas delegacji służbowej. Karta ważna jest przez 365 dni.

 

Świadczenia

 • Koszty leczenia – 260 000 PLN;
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – 15 000 PLN;
 • Odpowiedzialność cywilna – 100 000 PLN;
 • Koszty rehabilitacji po powrocie do Polski – 500 PLN;
 • Ubezpieczenie „Komfortowa Kieszeń” – 1 000 PLN – pakiet gwarantujący ochronę rzeczy osobistych  ubezpieczonego od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala;
 • Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub placówki medycznej w RP;
 • Organizacja i pokrycie kosztu transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP;
 • Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży osoby towarzyszącej;
 • Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze.

 

Zalety

 • Daje możliwość ubezpieczenia osób w wieku od 29 do 60 roku życia;
 • Brak franszyzy integralnej;
 • Łatwy kontakt z Centrum Pomocy APRIL Polska;
 • Pokrycie wszystkich kosztów leczenia za granicą;
 • Pokrycie kosztów przedwczesnego porodu za granicą (do 32 tygodnia ciąży) oraz kosztów opieki nad matką i noworodkiem;
 • Pokrycie kosztów leczenia wynikającego z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych;
 • Gwarantuje ochronę ubezpieczonego podczas wykonywania za granicą pracy fizycznej i biurowej;
 • Gwarantuje ochronę ubezpieczonego podczas amatorskiego uprawiania sportów.