Wizy na Białoruś

Oferujemy usługę pośrednictwa wizowego, która pozwala na wygodę i zaoszczędzenie własnego czasu. Pośredniczymy w uzyskiwaniu wiz na Białoruś prywatnych, służbowych, turystycznych 1-krotnych i 2-krotnych, a także tranzytowych.

Czas oczekiwania:

  • tryb zwykły – 5 dni roboczych
  • tryb ekspresowy – na następny dzień roboczy (lub tego samego dnia po godz 14:00, jeśli dokumenty złożone zostaną do godz 11:00)

Podstawowe dokumenty wymagane do uzyskania wizy:

  • paszport, ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu ważności wizy, z minimum 2 czystymi stronami;
  • 1 aktualna kolorowa fotografia (twarz na wprost, 80% zdjęcia), 3,5 x 4,5 cm;
  • wypełniony komputerowo wniosek wizowy (możliwość wypełnienia w biurze);
  • ubezpieczenie kosztów leczenia na Białorusi (możliwość wykupienia w siedzibie biura);

Wizy służbowe:

  • Dodatkowo wymagane zaproszenie od firmy Białoruskiej

Wizy tranzytowe:

  • ważna wiza do państwa docelowego, oraz jej ksero;
  • kopia biletu lotniczego (kolejowego) lub ubezpieczenie;

Informacje dodatkowe

Konsulat Republiki Białoruś ma prawo do odmowy wydania wizy, zmiany krotności, terminu ważności bez podania przyczyny. W przypadku odmowy wydania wizy opłaty konsularne i pośrednictwa wizowego nie są zwracane. Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegająca się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień. Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowana podróżą.

Dzieci do lat 18 muszą dołączyć kserokopię paszportu obojga rodziców.
Dzieci do lat 12 ( obywatele Unii Europejskiej) są zwolnione z opłaty konsularnej.
Dzieci do lat 14 ( obywatele spoza Unii Europejskiej).

* Obywatele Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch.

Pośrednictwo wizowe: 125 zł (cena nie obejmuje kosztu wizy).

Wystawiamy fakturę Vat Marża.