Wizy na Białoruś

Oferujemy usługę pośrednictwa wizowego, która pozwala na wygodę i zaoszczędzenie własnego czasu. Pośredniczymy w uzyskiwaniu wiz na Białoruś prywatnych, służbowych, turystycznych 1-krotnych i 2-krotnych, a także tranzytowych.

Czas oczekiwania:

  • tryb zwykły – 5 dni roboczych
  • tryb ekspresowy – na następny dzień roboczy (lub tego samego dnia po godz 14:30, jeśli dokumenty złożone zostaną do godz 9:00)

Podstawowe dokumenty wymagane do uzyskania wizy:

  • paszport, ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu ważności wizy, z minimum 2 czystymi stronami;
  • 1 aktualna kolorowa fotografia (twarz na wprost, 80% zdjecia), 3,5 x 4,5 cm;
  • wypełniony komputerowo wniosek wizowy (możliwość wypełnienia w biurze);
  • ubezpieczenie kosztów leczenia na Białorusi (możliwość wykupienia w siedzibie biura);

Wizy służbowe:

  • podanie od firmy białoruskiej na blankiecie – na żądanie konsula;

Wizy tranzytowe:

  • ważna wiza do państwa docelowego, oraz jej ksero;
  • kopia biletu lotniczego (kolejowego) lub ubezpieczenie;
  • CMR (dla kierowców).

Informacje dodatkowe

Konsulat Republiki Białoruś ma prawo do odmowy wydania wizy, zmiany krotności, terminu ważności bez podania przyczyny. W przypadku odmowy wydania wizy opłaty konsularne i pośrednictwa wizowego nie są zwracane. Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegająca się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień. Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowana podróżą.

Dzieci do lat 18 muszą dołączyć kserokopię paszportu obojga rodziców.

Dzieci do lat 6 są zwolnione z opłaty konsularnej.

Wniosek wizowy

Rodzaj wizy

Cena (w Euro)*

TRANZYTOWA Tryb zwykły Tryb ekspresowy
1-krotna 10 € 35 €
2-krotna 15 € 40 €
Wielokrotna 35 € 60 €
KRÓTKOTERMINOWA Tryb zwykły Tryb ekspresowy
1-krotna 25 € 50 €
2-krotna 35 € 70 €

* koszt pośrednictwa 50 zł

Zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy!